Làm thế nào để thấu hiểu và đồng hành cùng con

Chỉ sau 21 ngày đồng hành cùng Chương trình 5SS, phụ huynh sẽ:
          Thấu hiểu, xóa bỏ sự mất kết nối, giao tiếp, gia đình và hình thành thói quen, xây dựng kế hoạch cho con hiệu quả. 

CHƯƠNG TRÌNH 5WSS LÀ GÌ?
Là chương trình thấu hiểu và lập trình thói quen cho con
- Xóa bỏ sự mất kết nối và giao tiếp sai cách trong chính gia đình
- Hiểu mô hình tâm lý, cách thức và thời gian tối thiểu để xây dựng thói quen tốt
Bố mẹ kiên định hành và đào sâu mở rộng
- Thấu hiểu con đường lâu dài để không áp lực, hành động kiên trì để trở thành nội lực
- Tinh thần bồi đắp kỹ năng CNTT để chủ động thích ứng với giáo dục mới
Cho con cất cánh, vững bước tương lai
- Cách thức xây dựng kế hoạch cho con hiệu quả và trao quyền chủ động cho con

Video Chia sẻ: 

Bài viết cùng danh mục