Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Bố mẹ có thể xem phần Hướng dẫn bố mẹ đồng hành cùng con, video hướng dẫn trò chơi để hiểu cách học và cho con học thử bài 1 trong chương trình học.

Khóa học bao gồm 31 bài học, được thiết kế cho trẻ học trong thời gian 1 tháng. Mỗi bài có hướng dẫn học, các video cho con học kết hợp với file nghe trên robot EROBO và EROBO2, loa nghe năng lượng mặt trời.

Hình thức học:

- Mỗi ngày con học 1 chữ cái

- Hàng ngày, các con xem video trên web học, đặt lịch trên app EROBO để nghe trên robot EROBO hoặc EROBO2, nghe thụ động trên loa nghe năng lượng mặt trời

- Hàng ngày con chơi các app học

- Bố mẹ xem hướng dẫn các trò chơi tương tác, tổ chức thành các hoạt động tương tác với con sau khi học trên web, nghe trên robot/loa và chơi app học

- Mỗi tuần con học 6 chữ cái từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhật ôn tập và nộp bài (Bài 7, 14, 21, 28 và 31)

Hình thức báo cáo:

- Xem tài liệu ôn tập bài 7, 14, 21, 28 và 31

- Xem video báo cáo mẫu

- Quay video bài đọc của con và nộp bài

Dịch vụ hỗ trợ học tập:

- Bố mẹ được hướng dẫn cách học trên web, đặt lịch cho con nghe trên robot hoặc cho con nghe thụ động bằng loa năng lượng mặt trời

- Bố mẹ được tham gia buổi zoom giải đáp thắc mắc hàng tuần

- Con được nhận xét, chấm bài 7, 14, 21, 28, 31

- Khi có khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con, bố mẹ đặt câu hỏi ngay trong bài học sẽ được giải đáp thắc mắc

Nội dung khóa học

 • Xem Video Tổng quan chương trình học Học thử 4:25
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn tổng quan chương trình học
 • Xem Thời khóa biểu học Step 1
 • Xem Video Hướng dẫn phụ huynh cách tổ chức 1 ngày học cùng con 4:19
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng app Khan Kids 1:54
 • Xem Video Hướng dẫn tương tác với con qua trò chơi 2:42
 • Xem Video những khó khăn thường gặp và cách xử lý 5:17
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn cách lấy và tải tài liệu trên web 1:08
 • Làm Bài kiểm tra kiến thức đồng hành cùng con học tiếng Anh
 • Xem Video Cách học chữ cái tiếng Anh hiệu quả nhất 5:33
 • Xem Video Cách giúp con thích học Phonics âm đơn 17:23
 • Xem Video Cách học Phonics âm đôi hiệu quả nhất 5:27
 • Đọc Học liệu Flashcards
 • Xem Video Hướng dẫn trò chơi xúc sắc 3:08
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi bước chân 3:22
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi phơi quần áo 3:53
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi xếp quần áo 3:20
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi các loại thực phẩm A-Z 4:14
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi bánh quy A-Z 3:59
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi ghép chữ cái thành quả trứng 3:29
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi tạo quyển sách nhỏ 4:38
 • Xem Video hướng dẫn trò chơi tàu hỏa A-Z 5:24
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái A
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái A 02:05
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái A 03:09
 • Xem Video 3 - Bài hát HELLO SONG 01:38
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái A
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái B
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái B 02:12
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái B 03:05
 • Xem Video 3 - Bài hát ABC SONG 01:20
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái B
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái C
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái C 02:10
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái C 03:04
 • Xem Video 3 - Bài hát BABY SHARK 01:45
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái C
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái D
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái D 02:04
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái D 02:57
 • Xem Video 3 - Bài hát FIVE LITTLE MONKEYS 01:56
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái D
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái E
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái E 02:04
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái E 03:03
 • Xem Video 3 - Bài hát BINGO 02:54
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái E
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái F
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái F 01:58
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái F 03:05
 • Xem Video 3 - Bài hát EXERCISE SONG FOR KIDS 02:10
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái F
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 6 chữ cái A-F
 • Đọc Bài ôn tập 6 chữ cái A-F
 • Xem Video Bài nộp mẫu 6 chữ cái A-F 01:45
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái G
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái G 01:55
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái G 02:57
 • Xem Video 3 - Bài hát IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT 03:00
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái G
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái H
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái H 02:08
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái H 03:03
 • Xem Video 3 - Bài hát COLORS ALL AROUND 02:32
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái H
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái I
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái I 01:59
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái I 03:03
 • Xem Video 3 - Bài hát COLORS OF THE RAINBOW 03:26
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái I
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái J
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái J 01:58
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái J 03:04
 • Xem Video 3 - Bài hát SHAPES, SIDES AND VERTICES 03:36
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái J
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái K
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái K 01:56
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái K 03:03
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 3 05:39
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái K
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái L
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái L 01:54
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái L 03:05
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 4 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái L
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 6 chữ cái G-L
 • Đọc Bài ôn tập 6 chữ cái G-L
 • Xem Video Bài nộp mẫu 6 chữ cái G-L 02:48
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái M
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái M 01:53
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái M 03:06
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 5 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái M
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái N
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái N 01:55
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái N 03:09
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 6 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái N
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái O
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái O 01:54
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái O 03:14
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 7 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái O
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái P
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái P 01:55
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái P 03:09
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 8 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái P
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái Q
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái Q 01:58
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái Q 03:14
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS 9 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái Q
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái R
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái R 01:57
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái R 03:22
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS - NUMBERS 05:30
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái R
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 6 chữ cái M-R
 • Đọc Bài ôn tập 6 chữ cái M-R
 • Xem Video Bài nộp mẫu 6 chữ cái M-R 00:59
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái S
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái S 01:57
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái S 03:07
 • Xem Video 3 - Bài hát COUNT TO 100 03:14
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái S
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái T
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái T 01:54
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái T 03:21
 • Xem Video 3 - Bài hát COUNTDOWN FROM 100 04:53
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái T
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái U
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái U 02:02
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái U 02:59
 • Xem Video 3 - Bài hát EXERCISE, RHYME AND FREEZE 03:18
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái U
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái V
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái V 02:02
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái V 03:11
 • Xem Video 3 - Bài hát GOOD FOODS 02:59
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái V
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái W
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái W 02:02
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái W 03:10
 • Xem Video 3 - Bài hát MORNING SONG FOR KIDS 02:44
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái W
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái X
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái X 02:02
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái X 03:14
 • Xem Video 3 - Bài hát ROCK AND TELL THE TIME 01:57
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái X
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 6 chữ cái S-X
 • Đọc Bài ôn tập 6 chữ cái S-X
 • Xem Video bài nộp mẫu 6 chữ cái S-X 01:35
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái Y
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái Y 02:02
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái Y 03:08
 • Xem Video 3 - Bài hát SIGHT WORDS REVIEW SONG 03:31
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái Y
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học chữ cái Z
 • Xem Video 1 - Từ vựng chữ cái Z 01:57
 • Xem Video 2 - Đoán từ vựng chữ cái Z 03:07
 • Xem Video 3 - Bài hát LETTER SOUNDS SONG 03:31
 • Đọc Học liệu ôn bài chữ cái Z
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập bảng chữ cái A-Z
 • Đọc Bài ôn tập bảng chữ cái A-Z
 • Xem Video Bài nộp mẫu bảng chữ cái A-Z 01:13

Thông tin giảng viên

WorldE Center
2316 học viên 19 khóa học

WorldE là doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ và phát triển con người. Với những cộng sự có tư duy đột phá và trách nhiệm, WorldE mang đến môi trường kết nối tích cực, tiện ích và hiệu quả cho mọi hoạt động gia đình và xã hội. 

Giá trị cốt lõi: Số hóa chương trình học và Công nghệ robot là giá trị cốt lõi giúp WorldE đồng hành với bố mẹ và kết nối bố mẹ với con, kết nối con với thế giới.

Tầm nhìn: Trở thành công ty tiên phong trong áp dụng công nghệ mới vào giáo dục, để phát triển kỹ năng tạo lập thói quen và tự học tiếng anh cho trẻ em.

Sứ mệnh: Vì trẻ em Việt Nam tự tin bước ra thế giới, bố mẹ thành đạt toàn diện, gia đình hạnh phúc và thịnh vượng. 

Chương trình của WorldE được sáng tạo và phát triển từ phương pháp HomeSchool của Chương trình "SCHOOL OF TOMORROW - ASIA MỸ" có các app học, web học, sách hướng dẫn học, tài liệu học tập. Với đội ngũ các Admin được đào tạo chuyên nghiệp, lấy văn hóa yêu thương tử tế, lòng biết ơn và giáo dục khai phóng làm nền tẳng. Chúng tôi là những cộng sự của nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ (sứ mệnh và tâm nhìn) cùng nhau xây dựng các nguyên tắc làm việc, văn hóa ứng xử, cùng nhau hành động đạt được mục tiêu, cùng nhau chia sẻ lợi ích. Trên nguyên tắc: Sáng tạo - Chính trực -  Niềm vui -  Đồng Tâm - Win Win.

--- CÙNG CON BƯỚC RA THẾ GIỚI ---

 

Học viên đánh giá

4
9 đánh giá

78%

0%

0%

11%

11%

Dương Thị Mậu

chương trình dễ hiểu quá

Tống Yến

Thật sự hài lòng và tâm đắc với web học mới ! 2bạn nhỏ nhà mình rất thích

Nguyễn Thị Sâm

Học rất hiệu quả

Phạm Ngọc Bảo Hân 11t

khóa học tốt, xứng đáng học

Lê Thị Hồng Chuyên

Bài học dễ hiểu, con hứng thú khi học

trần kim ngân

chương trình rất tuyệt vời

Lê vân

GOOD!THANKS!VERY MACK

Nguyễn Tiến Dũng

tôi rất thích khóa học này

nguyễn Thị Sen

.............................

Thời lượng: 5 giờ 33 phút
Giáo trình: 169 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC