5SS | Thấu hiểu và Đồng hành cùng con chuyên sâu | Hiểu để Thương

WorldE Center
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Ba mẹ nhận được gì?

 • Xây dựng tư duy tích cực và học cách giải quyết những tình huống khó khăn.
 • Định hướng về nhận thức, thái độ và những hành động theo hướng tích cực và mang tính chất hoàn thiện mỗi ngày.
 • Hình thành những giá trị nhân văn, như sự tôn trọng, công bằng và sự trung thực.
 • Nhận ra được cảm xúc, điểm mạnh, điểm yếu, năng lực, giá trị và mục tiêu của chính bản thân mình.
 • Biết cách tự tạo động lực cho bản thân, cải thiện kỹ năng, kiến thức, nâng cao trách nhiệm với công việc.

Giới thiệu khóa học

Khoá học 5SS | Hiểu để Thương - một phiên bản được ‘nâng cấp' từ Thấu hiểu và Đồng hành cùng con.

Nội dung khóa học có gì?

 •  Trí tuệ cảm xúc (EQ)
 •  Trí tuệ tài chính (FQ)
 •  7 thói quen thành đạt và hạnh phúc
 •  Đồng hành cùng con
 •  Kỹ năng xã hội
 •  Xây dựng nhân hiệu

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Xem Video Giới thiệu tổng quan 5SS 01:27
 • Bài 2: Đọc Tài liệu hướng dẫn và thực hành 5SS cùng con
 • Bài 3: Làm bài kiểm tra kiến thức tổng quan 5SS
 • Bài 1: Xây dựng khả năng tự nhận thức
 • Bài 2: Xây dựng khả năng quản trị bản thân
 • Bài 3: Xây dựng nhận thức xã hội
 • Bài 4: Xây dựng năng lực tự kiểm soát
 • Bài 5: Xây dựng chiến lược đương đầu
 • Bài 6: Xây dựng thói quen nhất quán
 • Bài 7: Xây dựng kỹ năng kết giao
 • Bài 8: Xây dựng kỹ năng ra quyết định có trách nhiệm
 • 📍 Bài tập 1
 • 📍 Bài tập 2
 • 📍 Bài tập 3
 • Bài 1: Thấu hiểu con (DISC)
 • Bài 2: Lập trình thói quen
 • Bài 3: Kiên định hành động
 • Bài 4: Đào sâu mở rộng
 • Bài 5: Cất cánh
 • 📍Bài tập 4
 • 📍Bài tập 5
 • Bài 1: Có thái độ sống tích cực
 • Bài 2: Biết định hướng tương lai
 • Bài 3: Việc hôm nay không để ngày mai
 • Bài 4: Tư duy cùng thắng
 • Bài 5: Biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu
 • Bài 6: Có tinh thần hợp tác
 • Bài 7: Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng
 • 📍 Bài tập 6
 • 📍Bài tập 7
 • Bài 1: Tài chính cá nhân
 • Bài 2: Tài chính gia đình
 • 📍 Bài tập 8
 • Bài 1: Xây dựng kỹ năng xã hội (SQ)
 • Bài 2: Xây dựng nhân hiệu
 • 📍📍Bài tập tốt nghiệp

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3864 Học viên 6 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

21 NGÀY CÙNG CON PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ TƯ DUY NGÔN NGỮ
WorldE Center
(0) 150 Học viên
Miễn phí
1.000.000đ
(-100%)
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 3247 Học viên
STEP 2 - BÉ THÍCH ĐỌC TRUYỆN TIẾNG ANH
WorldE Center
(13) 3139 Học viên
STEP 3 - BÉ THÍCH TƯƠNG TÁC TIẾNG ANH
WorldE Center
(14) 1353 Học viên
STEP 4 - BÉ THÍCH THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 1365 Học viên
6.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 phút
Giáo trình: 36 Bài giảng
Giới hạn thời gian học: 3 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC