Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm 35 bài học, được thiết kế cho trẻ học trong thời gian 2 tháng. Mỗi bài có bài hướng dẫn học, các video cho con học kết hợp với file nghe trên robot EROBO và EROBO2, loa nghe năng lượng mặt trời.

Hình thức học:

- Mỗi âm phonics con học trong 2 ngày

- Hàng ngày, các con xem video trên web học, đặt lịch trên app EROBO để nghe trên robot EROBO hoặc EROBO2, nghe thụ động trên loa nghe năng lượng mặt trời

- Hàng ngày con chơi các app học để ôn lại bài học trên web

- Mỗi tuần con học 3 âm phonics từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhật ôn tập và nộp bài (Bài 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 và 35)

Hình thức báo cáo:

- Xem tài liệu ôn tập bài 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 và 35

- Xem video báo cáo mẫu

- Quay video bài đọc của con và nộp bài

Dịch vụ hỗ trợ học tập:

- Bố mẹ được hướng dẫn cách học trên web, đặt lịch cho con nghe trên robot hoặc cho con nghe thụ động bằng loa năng lượng mặt trời

- Bố mẹ được tham gia buổi zoom giải đáp thắc mắc hàng tuần

- Con được nhận xét, chấm bài 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 và 35

- Khi có khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con, bố mẹ đặt câu hỏi ngay trong bài học sẽ được giải đáp thắc mắc

Nội dung khóa học

 • Xem Video Tổng quan chương trình học Học thử 04:15
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn tổng quan chương trình học
 • Xem Thời khóa biểu học Step 2
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng app Smart Phonics 02:57
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng app Epic 01:26
 • Xem Video Những khó khăn thường gặp và cách xử lý 02:20
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 06:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 06:46
 • Xem Video Hướng dẫn cách lấy và tải tài liệu trên web 01:08
 • Làm Bài kiểm tra kiến thức đồng hành cùng con đọc truyện tiếng Anh
 • Xem Video Cách giúp con thích học Phonics âm đơn 17:23
 • Xem Video Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất 04:02
 • Xem Video Cách học tiếng Anh qua đọc truyện hiệu quả nhất 03:22
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm A
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm A 04:26
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm A số 1 01:25
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm A số 2 01:35
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm A số 3 04:15
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm A 05:08
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 1-25 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm A
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm A
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm B
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm B 04:11
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm B số 1 01:52
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm B số 2 01:52
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm B số 3 04:13
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm B 05:57
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 26-50 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm B
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm B
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm C
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm C 08:21
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm C số 1 01:37
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm C số 2 01:52
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm C số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm C 07:59
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 51-75 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm C
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm C
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm ABC
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm ABC
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm ABC
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm ABC 00:33
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm ABC 01:03
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm D
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm D 08:03
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm D số 1 01:32
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm D số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm D số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm D 06:39
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 76-100 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm D
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm D
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm E
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm E 03:56
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm E số 1 01:36
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm E số 2 01:52
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm E số 3 04:26
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm E 10:59
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 101-125 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm E
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm E
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm F
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm F 07:48
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm F số 1 01:25
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm F số 2 01:52
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm F số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm F 07:36
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 126-150 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm F
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm F
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm DEF
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm DEF
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm DEF
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm DEF 01:36
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm DEF 03:09
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm G
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm G 07:38
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm G số 1 01:27
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm G số 2 01:52
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm G số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm G 10:30
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 151-175 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm G
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm G
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm H
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm H 03:53
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm H số 1 01:29
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm H số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm H số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm H 08:37
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 176-200 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm H
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm H
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm I
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm I 03:57
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm I số 1 01:41
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm I số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm I số 3 04:27
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm I 09:21
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 201-225 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm I
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm I
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm GHI
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm GHI
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm GHI
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm GHI 01:41
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm GHI 03:01
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm J
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm J 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm J số 1 01:41
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm J số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm J số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm J 09:28
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 226-250 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm J
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm J
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm K
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm K 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm K số 1 01:35
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm K số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm K số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm K 08:54
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 251-275 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm K
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm K
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm L
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm L 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm L số 1 01:51
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm L số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm L số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm L 08:11
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 276-300 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm L
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm L
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm JKL
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm JKL
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm JKL
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm JKL 00:32
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm JKL 00:59
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm M
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm M 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm M số 1 02:00
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm M số 2 02:21
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm M số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm M 06:38
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 301-325 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm M
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm M
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm N
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm N 04:03
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm N số 1 01:44
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm N số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm N số 3 04:30
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm N 09:11
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 326-350 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm N
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm N
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm O
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm O 04:01
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm O số 1 01:58
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm O số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm O số 3 04:26
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm O 09:30
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 351-375 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm O
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm O
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm MNO
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm MNO
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm MNO
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm MNO 00:35
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm MNO 00:59
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm P
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm P 04:02
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm P số 1 01:47
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm P số 2 01:41
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm P số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm P 11:14
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 376-400 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm P
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm P
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm Q
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm Q 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm Q số 1 01:48
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm Q số 2 02:20
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm Q số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm Q 08:23
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 401-425 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm Q
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm Q
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm R
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm R 04:02
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm R số 1 01:46
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm R số 2 02:21
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm R số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm R 08:54
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 426-450 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm R
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm R
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm PQR
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm PQR
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm PQR
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm PQR 00:31
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm PQR 00:58
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm S
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm S 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm S số 1 01:43
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm S số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm S số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm S 12:18
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 451-475 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm S
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm S
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm T
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm T 04:02
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm T số 1 01:48
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm T số 2 01:38
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm T số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm T 09:07
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 476-500 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm T
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm T
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm U
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm U 04:01
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm U số 1 01:33
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm U số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm U số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm U 10:53
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 501-525 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm U
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm U
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm STU
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm STU
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm STU
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm STU 00:32
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm STU 00:56
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm V
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm V 03:59
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm V số 1 02:05
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm V số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm V số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm V 09:11
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 526-550 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm V
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm V
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm W
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm W 04:02
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm W số 1 01:51
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm W số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm W số 3 04:26
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm W 08:12
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 551-575 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm W
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm W
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm X
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm X 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm X số 1 01:46
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm X số 2 01:37
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm X số 3 04:18
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm X 08:58
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 576-600 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm X
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm X
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 3 âm VWX
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 3 âm VWX
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 3 âm VWX
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 3 âm VWX 00:35
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 3 âm VWX 01:18
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm Y
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm Y 05:23
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm Y số 1 02:08
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm Y số 2 01:38
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm Y số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm Y 09:25
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 601-625 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm Y
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm Y
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm Z
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm Z 04:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm Z số 1 01:42
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm Z số 2 01:38
 • Xem Video 4 - Bài hát chuẩn âm Z số 3 04:22
 • Xem Video 5 - Câu chuyện chuẩn âm Z 09:21
 • Xem Video 6 - Bài hát SIGHT WORD 626-650 02:02
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap âm Z
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book âm Z
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập 26 âm A-Z
 • Đọc Học liệu ôn bài mindmap 26 âm A-Z
 • Đọc Học liệu ôn bài ABC Book 26 âm A-Z
 • Xem Video Bài nộp mẫu mindmap 26 âm A-Z 12:36
 • Xem Video Bài nộp mẫu ABC Book 26 âm A-Z 06:08

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19572 Học viên 70 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
13 Đánh giá

85%

8%

0%

0%

8%

Nguyễn Thị Minh

rất tuyệt vời !

Quản Thị Kim Oanh

khoá học rất bổ ích ạ

Phạm Hiền

Khóa học rất hay

Khúc Vân Linh

Quá tốt luôn ạ

Tống Yến

Bé nhà mình rất thích các bài hát về âm phonic và từ vựng

Nguyễn Viết Dũng

Con có thể nói chuyện tiếng anh

Lê Thị Quyên

Học rất tốt và phát âm chuẩn

trần kim ngân

khoá học rất tuyệt vời lại giúp ích vào học tập nữa

Nguyễn Hữu Bảo Lâm

hi hi con vui qoa me oi

🚀Nguyễn thị thu hiền🔥

Nguyễn thị thu hiền Nguyễn thị thu hiền Yeah!yeah! fun fun learn

Khóa học liên quan

5SS | Thấu hiểu và Đồng hành cùng con chuyên sâu | Hiểu để Thương
WorldE Center
(0) 48 Học viên
6.000.000đ
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 3612 Học viên
STEP 3 - BÉ THÍCH TƯƠNG TÁC TIẾNG ANH
WorldE Center
(14) 1454 Học viên
STEP 4 - BÉ THÍCH THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 1463 Học viên
STEP 5 - BÉ KẾT NỐI TOÀN CẦU
WorldE Center
(4) 1462 Học viên
Thời lượng: 11 giờ 41 phút
Giáo trình: 292 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC