Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm 12 bài học, được thiết kế cho trẻ học trong thời gian 3 tháng. Mỗi bài là một chủ đề thuyết trình, có các video cung cấp thông tin cơ bản về chủ đề giúp con chuẩn bị bài thuyết trình, các video cho con học kết hợp với file nghe trên robot EROBO và EROBO2, loa nghe năng lượng mặt trời.

Hình thức học:

- Mỗi chủ đề con sẽ học trong 1 tuần

- Hàng ngày, các con xem video trên web học, đặt lịch trên app EROBO để nghe trên robot EROBO hoặc EROBO2, nghe thụ động trên loa nghe năng lượng mặt trời

- Hàng ngày, các con chơi app và đọc sách để tích lũy vốn từ

- Thứ Hai đến Thứ Sáu con xem video, nghe trên robot và loa để thu thập thông tin về chủ đề

- Thứ Bảy tổng hợp thông tin, bổ sung thông tin từ internet, chuẩn bị bài thuyết trình bằng sơ đồ tư duy (mindmap)

- Chủ Nhật con quay bài thuyết trình và nộp bài

Hình thức báo cáo:

- Mỗi chủ đề báo cáo 1 lần

- Xem bài báo cáo mẫu

- Chuẩn bị bài thuyết trình bằng sơ đồ tư duy

- Quay video bài thuyết trình của con và nộp bài

Dịch vụ hỗ trợ học tập:

- Bố mẹ được hướng dẫn cách học trên web, đặt lịch cho con nghe trên robot hoặc cho con nghe thụ động bằng loa năng lượng mặt trời

- Bố mẹ được tham gia buổi zoom giải đáp thắc mắc hàng tuần

- Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác thông tin từ internet

- Con được nhận xét, chấm bài 1-12

- Con được giao tiếp tiếng Anh với giáo viên người Việt theo 12 chủ đề đã thuyết trình

- Khi có khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con, bố mẹ đặt câu hỏi ngay trong bài học sẽ được giải đáp thắc mắc

Nội dung khóa học

 • Xem Video Tổng quan chương trình học Học thử 4:08
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn tổng quan chương trình học
 • Xem Thời khóa biểu học Step 4
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng app English Pop Quiz 2:57
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng App English For Kids 2:15
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng App English Fun easy Learn 2:17
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Làm Bài kiểm tra kiến thức đồng hành cùng con thuyết trình tiếng Anh
 • Xem Video Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất 4:02
 • Xem Video Cách học tiếng Anh qua đọc truyện hiệu quả nhất 3:22
 • Xem Video Cách cai tiếng Việt và tạo rãnh não ngôn ngữ Anh hiệu quả nhất 2:43
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Talking about your family
 • Xem Video 1 - Chủ đề Talking about your family Học thử 02:57
 • Xem Video 2 - Chủ đề Talking about your family Học thử 06:00
 • Xem Video 3 - Chủ đề Talking about your family Học thử 05:35
 • Xem Video 4 - Chủ đề Talking about your family 04:17
 • Xem Video bài nộp mẫu thuyết trình chủ đề Talking about your family 02:01
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Colors
 • Xem Video 1 - Chủ đề Colors 04:38
 • Xem Video 2 - Chủ đề Colors 05:38
 • Xem Video 3 - Chủ đề Colors 02:01
 • Xem Video 4 - Chủ đề Colors 04:59
 • Xem Video 5 - Chủ đề Colors 02:43
 • Xem Video 6 - Bài nộp mẫu chủ đề Colors 07:04
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Daily routines
 • Xem Video 1 - Chủ đề Daily routines 06:23
 • Xem Video 2 - Chủ đề Daily routines 03:02
 • Xem Video 3 - Chủ đề Daily routines 03:45
 • Xem Video 4 - Chủ đề Daily routines 04:47
 • Xem Video 5 - Bài nộp mẫu chủ đề Daily routines 04:38
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề How's the weather?
 • Xem Video 1 - Chủ đề How's the weather? 03:51
 • Xem Video 2 - Chủ đề How's the weather? 02:06
 • Xem Video 3 - Chủ đề How's the weather? 04:57
 • Xem Video 4 - Chủ đề How's the weather? 02:25
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Four seasons
 • Xem Video 1 - Chủ đề Four seasons 04:58
 • Xem Video 2 - Chủ đề Four seasons 04:24
 • Xem Video 3 - Chủ đề Four seasons 04:05
 • Xem Video 4 - Chủ đề Four seasons 03:26
 • Xem Video 5 - Bài nộp mẫu chủ đề Four seasons 07:01
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Days of the week
 • Xem Video 1 - Chủ đề Days of the week 04:04
 • Xem Video 2 - Chủ đề Days of the week 02:21
 • Xem Video 3 - Chủ đề Days of the week 02:59
 • Xem Video 4 - Chủ đề Days of the week 02:28
 • Xem Video 5 - Chủ đề Days of the week 04:13
 • Xem Video 6 - Bài nộp mẫu chủ đề Days of the week 05:40
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Hobbies and Interests
 • Xem Video 1 - Chủ đề Hobbies and Interests 04:26
 • Xem Video 2 - Chủ đề Hobbies and Interests 03:30
 • Xem Video 3 - Chủ đề Hobbies and Interests 07:07
 • Xem Video 4 - Chủ đề Hobbies and Interests 02:03
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Feelings and Emotions
 • Xem Video 1 - Chủ đề Feelings and Emotions 03:59
 • Xem Video 2 - Chủ đề Feelings and Emotions 03:32
 • Xem Video 3 - Chủ đề Feelings and Emotions 09:36
 • Xem Video 4 - Chủ đề Feelings and Emotions 02:57
 • Xem Video 5 - Bài nộp mẫu chủ đề Feelings and Emotions 02:54
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Jobs and Occupations
 • Xem Video 1 - Chủ đề Jobs and Occupations 04:03
 • Xem Video 2 - Chủ đề Jobs and Occupations 02:51
 • Xem Video 3 - Chủ đề Jobs and Occupations 02:03
 • Xem Video 4 - Chủ đề Jobs and Occupations 03:06
 • Xem Video 5 - Chủ đề Jobs and Occupations 03:53
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Body parts
 • Xem Video 1 - Chủ đề Body parts 04:18
 • Xem Video 2 - Chủ đề Body parts 05:46
 • Xem Video 3 - Chủ đề Body parts 07:07
 • Xem Video 4 - Chủ đề Body parts 03:42
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Health and Illnesses
 • Xem Video 1 - Chủ đề Health and Illnesses 07:50
 • Xem Video 2 - Chủ đề Health and Illnesses 01:56
 • Xem Video 3 - Chủ đề Health and Illnesses 06:38
 • Xem Video 4 - Chủ đề Health and Illnesses 04:03
 • Xem Video 5 - Bài nộp mẫu chủ đề Health and Illnesses 06:09
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Fruits and Vegetables
 • Xem Video 1 - Chủ đề Fruits and Vegetables 04:27
 • Xem Video 2 - Chủ đề Fruits and Vegetables 04:17
 • Xem Video 3 - Chủ đề Fruits and Vegetables 14:08
 • Xem Video 4 - Chủ đề Fruits and Vegetables 02:26
 • Xem Video 5 - Chủ đề Fruits and Vegetables 10:20
 • Xem Video 6 - Chủ đề Fruits and Vegetables 04:08
 • Xem Video 7 - Bài nộp mẫu chủ đề Fruits and Vegetables 05:16

Thông tin giảng viên

WorldE Center
2792 học viên 13 khóa học

WorldE là doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ và phát triển con người. Với những cộng sự có tư duy đột phá và trách nhiệm, WorldE mang đến môi trường kết nối tích cực, tiện ích và hiệu quả cho mọi hoạt động gia đình và xã hội. 

Giá trị cốt lõi: Số hóa chương trình học và Công nghệ robot là giá trị cốt lõi giúp WorldE đồng hành với bố mẹ và kết nối bố mẹ với con, kết nối con với thế giới.

Tầm nhìn: Trở thành công ty tiên phong trong áp dụng công nghệ mới vào giáo dục, để phát triển kỹ năng tạo lập thói quen và tự học tiếng anh cho trẻ em.

Sứ mệnh: Vì trẻ em Việt Nam tự tin bước ra thế giới, bố mẹ thành đạt toàn diện, gia đình hạnh phúc và thịnh vượng. 

Chương trình của WorldE được sáng tạo và phát triển từ phương pháp HomeSchool của Chương trình "SCHOOL OF TOMORROW - ASIA MỸ" có các app học, web học, sách hướng dẫn học, tài liệu học tập. Với đội ngũ các Admin được đào tạo chuyên nghiệp, lấy văn hóa yêu thương tử tế, lòng biết ơn và giáo dục khai phóng làm nền tẳng. Chúng tôi là những cộng sự của nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ (sứ mệnh và tâm nhìn) cùng nhau xây dựng các nguyên tắc làm việc, văn hóa ứng xử, cùng nhau hành động đạt được mục tiêu, cùng nhau chia sẻ lợi ích. Trên nguyên tắc: Sáng tạo - Chính trực -  Niềm vui -  Đồng Tâm - Win Win.

--- CÙNG CON BƯỚC RA THẾ GIỚI ---

 

Học viên đánh giá

5
9 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Lê Trần Diễm Quý

Good job. I really loved it

Nguyễn Thị Sâm

RẤT HIỆU QUẢ NHÉ

Bùi thị thanh hiền

Học dễ rất hay

Tống Yến

Bài học hay và thú vị

trần kim ngân

khoá học rất giá trị

Hoàng Thị Thanh Thuỷ

con yêu Worlde nhiều

Pham thi hien

hay quá à mình thích worlde lắm

Nguyễn Thị Minh

Thank you Worlde very much Thank you

Huyền thư

Rất thích thú và vui vẻ

Thời lượng: 5 giờ 37 phút
Giáo trình: 89 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC