Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm 36 bài học, được thiết kế cho trẻ học trong thời gian 4 tháng. Mỗi bài có bài hướng dẫn học, các video cho con học kết hợp với file nghe trên robot EROBO và EROBO2, loa nghe năng lượng mặt trời.

Hình thức học:

- Bài 1-25 (Giai đoạn 1): mỗi task con học trong 2 ngày

- Bài 26-36 (Giai đoạn 2): mỗi task con học 1 tuần

- Hàng ngày các con xem video trên web học, đặt lịch trên app EROBO để nghe trên robot EROBO hoặc EROBO2, nghe thụ động trên loa nghe năng lượng mặt trời

- Hàng ngày các con chơi các app học để ôn lại bài học trên web

Hình thức báo cáo:

- Bài 1-25: Mỗi bài nộp 1 lần

+ Xem học liệu ôn bài

+ Quay video nộp bài gồm 2 phần: bài đọc (cơ bản) và lồng tiếng (mở rộng)

- Bài 26-36: Mỗi bài nộp 1 lần

+ Xem học liệu ôn bài

+ Quay video nộp bài gồm 3 phần: bài đọc (cơ bản), lồng tiếng (mở rộng 1) và tương tác (mở rộng 2)

Dịch vụ hỗ trợ học tập:

- Bố mẹ được hướng dẫn cách học trên web, đặt lịch cho con nghe trên robot hoặc cho con nghe thụ động bằng loa năng lượng mặt trời

- Bố mẹ được tham gia buổi zoom giải đáp thắc mắc hàng tuần

- Con được nhận xét, chấm bài tất cả các task trong khóa học

- Khi có khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con, bố mẹ đặt câu hỏi ngay trong bài học sẽ được giải đáp thắc mắc

Nội dung khóa học

 • Xem Video Tổng quan chương trình học Học thử 4:15
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn tổng quan chương trình học
 • Xem Thời khóa biểu học Step 3
 • Xem Video Hướng dẫn học chi tiết 9:10
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng app English Pop Quiz 2:57
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng App English For Kids 2:15
 • Xem Video Hướng dẫn sử dụng App English Fun Easy Learn 2:17
 • Xem Video hướng dẫn sử dụng app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn cách lấy và tải tài liệu trên web 1:08
 • Làm Bài kiểm tra kiến thức đồng hành cùng con tương tác tiếng Anh
 • Xem Video Cách học Phonics âm đôi hiệu quả nhất 5:27
 • Xem Video Cách học lồng tiếng Tiếng Anh hiệu quả nhất 3:41
 • Xem Video Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất 4:02
 • Xem Video Cách học tiếng Anh qua đọc truyện hiệu quả nhất 3:22
 • Xem Video Cách cai tiếng Việt và tạo rãnh não ngôn ngữ Anh hiệu quả nhất 2:43
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm AT
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm AT Học thử 3:18
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm AT số 1 Học thử 3:33
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm AT số 2 Học thử 4:27
 • Xem Video 4 - Đoán từ vựng chuẩn âm AT Học thử 3:05
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 1A Học thử 1:45
 • Xem Video 6 - Bài lồng tiếng 1B 5:49
 • Đọc Học liệu ôn bài âm AT
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm AM
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm AM 3:31
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm AM 3:33
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm AM 2:50
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 2A 2:06
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 2B 5:10
 • Đọc Học liệu ôn bài âm AM
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm AN
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm AN 2:56
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm AN số 1 3:33
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm AN số 2 3:25
 • Xem Video 4 - Đoán từ vựng chuẩn âm AN 2:56
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 3A 2:12
 • Xem Video 6 - Bài lồng tiếng 3B 4:18
 • Đọc Học liệu ôn bài âm AN
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm AD
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm AD 3:19
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm AD 3:33
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm AD 2:51
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 4A 1:49
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 4B 5:01
 • Đọc Học liệu ôn bài âm AD
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm AP
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm AP 2:59
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm AP 3:33
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm AP 3:01
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 5A 1:50
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 5B 4:43
 • Đọc Học liệu ôn bài âm AP
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm AG
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm AG 2:57
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm AG 3:05
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm AG 2:29
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 6A 1:46
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 6B 5:27
 • Đọc Học liệu ôn bài âm AG
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập nhóm âm A
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 7
 • Xem Video Đọc mẫu Bài ôn tập nhóm âm A 2:10
 • Đọc Bài ôn tập nhóm âm A
 • Xem Video Bài nộp mẫu tương tác Bài 7 1:39
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm OT
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm OT 2:42
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm OT 3:36
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm OT 2:49
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 8A 2:15
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 8B 4:50
 • Đọc Học liệu ôn bài âm OT
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm OG
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm OG 2:52
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm OG 3:36
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm OG 2:59
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 9A 2:02
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 9B 5:30
 • Đọc Học liệu ôn bài âm OG
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm OP
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm OP 3:02
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm OP 3:36
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm OP 2:43
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 10A 2:16
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 10B 5:16
 • Đọc Học liệu ôn bài âm OP
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập nhóm âm O
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 11
 • Xem Video Đọc mẫu Bài ôn tập nhóm âm O 1:05
 • Đọc Bài ôn tập nhóm âm O
 • Xem Video Bài nộp mẫu tương tác Bài 11 0:46
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm ET
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm ET 3:03
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm ET 3:39
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm ET 4:27
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 12A 1:57
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 12B 5:31
 • Đọc Học liệu ôn bài âm ET
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm EN
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm EN 3:44
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm EN 3:39
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm EN 3:02
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 13A 1:54
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 13B 6:41
 • Đọc Học liệu ôn bài âm EN
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm ED
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm ED 3:20
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm ED số 1 3:39
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm ED số 2 3:29
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 14A 1:41
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 14B 5:22
 • Đọc Học liệu ôn bài âm ED
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập nhóm âm E
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 15
 • Xem Video Đọc mẫu Bài ôn tập nhóm âm E 1:07
 • Đọc Bài ôn tập nhóm âm E
 • Xem Video Bài nộp mẫu tương tác Bài 15 4:29
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm IG
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm IG 2:59
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm IG 3:38
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 16A 1:44
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 16B 6:00
 • Đọc Học liệu ôn bài âm IG
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm IT
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm IT 2:54
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm IT 3:38
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 17A 1:41
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 17B 5:23
 • Đọc Học liệu ôn bài âm IT
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm IP
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm IP 2:38
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm IP 3:38
 • Xem Video 3 - Đoán từ vựng chuẩn âm IP 3:06
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 18A 1:43
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 18B 5:18
 • Đọc Học liệu ôn bài âm IP
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm ID
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm ID 2:42
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm ID 1:03
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 19A 1:48
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 19B 5:46
 • Đọc Học liệu ôn bài âm ID
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm IN
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm IN 2:59
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm IN 3:38
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 20A 1:52
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 20B 5:58
 • Đọc Học liệu ôn bài âm IN
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập nhóm âm I
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 21
 • Xem Video Đọc mẫu Bài ôn tập nhóm âm I 1:20
 • Đọc Học liệu ôn bài nhóm âm I
 • Xem Video Bài nộp mẫu tương tác Bài 21 1:25
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm UG
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm UG 3:00
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm UG 2:47
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 22A 1:51
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 22B 5:36
 • Đọc Học liệu ôn bài âm UG
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm UT
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm UT 2:18
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm UT số 1 3:26
 • Xem Video 3 - Bài hát chuẩn âm UT số 2 3:15
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 23A 1:35
 • Xem Video 5 - Bài lồng tiếng 23B 5:31
 • Đọc Học liệu ôn bài âm UT
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học âm UN
 • Xem Video 1 - Câu chuyện chuẩn âm UN 2:46
 • Xem Video 2 - Bài hát chuẩn âm UN 3:26
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 24A 1:51
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 24B 5:24
 • Đọc Học liệu ôn bài âm UN
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập nhóm âm U
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 25
 • Xem Video Đọc mẫu Bài ôn tập nhóm âm U 0:48
 • Đọc Học liệu ôn bài nhóm âm U
 • Xem Video bài nộp mẫu tương tác Bài 25 1:12
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 26
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm số 1 Bài 26 1:50
 • Xem Video 2 - Từ vựng chuẩn âm số 2 Bài 26 1:47
 • Xem Video 3 - Từ vựng chuẩn âm số 3 Bài 26 1:54
 • Xem Video 4 - Từ vựng chuẩn âm số 4 Bài 26 1:59
 • Xem Video 5 - Từ vựng chuẩn âm số 5 Bài 26 2:44
 • Xem Video 6 - Đọc truyện ôn bài cơ bản Bài 26 6:32
 • Xem Video 7 - Đọc truyện và tương tác mở rộng 1 Bài 26 12:08
 • Xem Video 8 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 26 4:10
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 26
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 26
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 26 4:10
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 27
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm số 1 Bài 27 3:44
 • Xem Video 2 - Từ vựng chuẩn âm số 2 Bài 27 3:37
 • Xem Video 3 - Từ vựng chuẩn âm số 3 Bài 27 2:38
 • Xem Video 4 - Từ vựng chuẩn âm số 4 Bài 27 3:22
 • Xem Video 5 - Từ vựng chuẩn âm số 5 Bài 27 3:15
 • Xem Video 6 - Bài hát chuẩn âm Bài 27 1:57
 • Xem Video 7 - Đọc truyện ôn bài cơ bản Bài 27 5:48
 • Xem Video 8 - Đọc truyện và tương tác mở rộng 1 Bài 27 12:28
 • Xem Video 9 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 27A 9:13
 • Xem Video 10 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 27B 9:00
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 27
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 27
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 27 9:13
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 28
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm số 1 Bài 28 13:47
 • Xem Video 2 - Từ vựng chuẩn âm số 2 Bài 28 2:53
 • Xem Video 3 - Từ vựng chuẩn âm số 3 Bài 28 3:21
 • Xem Video 4 - Từ vựng chuẩn âm số 4 Bài 28 3:40
 • Xem Video 5 - Từ vựng chuẩn âm số 5 Bài 28 2:16
 • Xem Video 6 - Từ vựng chuẩn âm số 6 Bài 28 2:28
 • Xem Video 7 - Từ vựng chuẩn âm số 7 Bài 28 2:33
 • Xem Video 8 - Đọc truyện ôn bài cơ bản Bài 28 6:16
 • Xem Video 9 - Đọc truyện và tương tác mở rộng 1 Bài 28 12:12
 • Xem Video 10 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 28A 6:23
 • Xem Video 11 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 28B 8:31
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 28
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 28
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 28 6:23
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập nhóm âm Bài 26-28
 • Xem Video 1 - Đọc truyện và tương tác Bài 29 12:16
 • Xem Video 2 - Bài lồng tiếng 29 6:05
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 29
 • Xem Video Đọc mẫu Học liệu ôn bài cơ bản Bài 29 4:47
 • Đọc Học liệu ôn bài cơ bản Bài 29
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 29
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 29 6:05
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 30
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm số 1 Bài 30 3:16
 • Xem Video 2 - Từ vựng chuẩn âm số 2 Bài 30 3:11
 • Xem Video 3 - Từ vựng chuẩn âm số 3 Bài 30 2:55
 • Xem Video 4 - Từ vựng chuẩn âm số 4 Bài 30 3:08
 • Xem Video 5 - Bài hát chuẩn âm Bài 30 2:16
 • Xem Video 6 - Đọc truyện ôn bài cơ bản Bài 30 6:52
 • Xem Video 7 - Đọc truyện và tương tác mở rộng 1 Bài 30 12:54
 • Xem Video 8 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 30A 7:21
 • Xem Video 9 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 30B 3:08
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 30
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 30
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 30 7:21
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 31
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm số 1 Bài 31 4:37
 • Xem Video 2 - Từ vựng chuẩn âm số 2 Bài 31 2:16
 • Xem Video 3 - Từ vựng chuẩn âm số 3 Bài 31 2:41
 • Xem Video 4 - Từ vựng chuẩn âm số 4 Bài 31 4:37
 • Xem Video 5 - Từ vựng chuẩn âm số 5 Bài 31 5:16
 • Xem Video 6 - Đọc truyện ôn bài cơ bản Bài 31 6:57
 • Xem Video 7 - Đọc truyện và tương tác mở rộng 1 Bài 31 12:20
 • Xem Video 8 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 31 5:34
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 31
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 31
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 31 5:34
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 32
 • Xem Video 1 - Từ vựng chuẩn âm số 1 Bài 32 5:53
 • Xem Video 2 - Từ vựng chuẩn âm số 2 Bài 32 3:26
 • Xem Video 3 - Từ vựng chuẩn âm số 3 Bài 32 3:56
 • Xem Video 4 - Từ vựng chuẩn âm số 4 Bài 32 4:37
 • Xem Video 5 - Đọc truyện ôn bài cơ bản Bài 32 6:40
 • Xem Video 6 - Đọc truyện và tương tác mở rộng 1 Bài 32 10:13
 • Xem Video 7 - Bài lồng tiếng mở rộng 2 Bài 32 9:50
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 32
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 32
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 32 9:50
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn ôn tập Bài 33
 • Xem Video 1 - Đọc truyện và tương tác Bài 33 11:45
 • Xem Video 2 - Bài lồng tiếng 33A 3:28
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 33B 3:44
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 33
 • Xem Video Đọc mẫu Học liệu ôn bài cơ bản Bài 33 4:01
 • Đọc Học liệu ôn tập cơ bản Bài 33
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn tập mở rộng 1 Bài 33
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 34
 • Xem Video 1 - Từ vựng Sight words chuẩn âm Bài 34 5:42
 • Xem Video 2 - Đọc truyện và tương tác Bài 34 10:55
 • Xem Video 3 - Bài lồng tiếng 34A 6:46
 • Xem Video 4 - Bài lồng tiếng 34B 6:50
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 34
 • Đọc Học liệu ôn bài cơ bản Bài 34
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 34
 • Lồng tiếng theo Video ôn bài mở rộng 2 Bài 34 6:46
 • Đọc tài liệu Hướng dẫn học Bài 35
 • Xem Video 1 - Từ vựng Sight words chuẩn âm Bài 35 9:37
 • Xem Video 2 - Đọc truyện và tương tác Bài 35 12:36
 • Xem Video 3 - Chủ đề Good habits and behaviors số 1 2:14
 • Xem Video 4 - Chủ đề Good habits and behaviors số 2 2:16
 • Xem Video 5 - Chủ đề Good habits and behaviors số 3 2:18
 • Xem Video 6 - Chủ đề Good habits and behaviors số 4 3:01
 • Xem Video 7 - Chủ đề Good habits and behaviors số 5 1:49
 • Xem Video 8 - Chủ đề Good habits and behaviors số 6 1:28
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 35
 • Đọc Học liệu ôn bài cơ bản Bài 35
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 35
 • Xem Video bài nộp mẫu tương tác mở rộng 2 Bài 35 2:54
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn học Bài 36
 • Xem Video 1 - Đọc truyện và tương tác Bài 36 12:05
 • Xem Video 2 - Chủ đề Animals số 1 2:45
 • Xem Video 3 - Chủ đề Animals số 2 5:16
 • Xem Video 4 - Chủ đề Animals số 3 2:42
 • Xem Video 5 - Chủ đề Animals số 4 4:08
 • Xem Video 6 - Chủ đề Animals số 5 3:42
 • Đọc Tài liệu Hướng dẫn nộp bài và gợi ý tương tác Bài 36
 • Đọc Học liệu ôn bài cơ bản Bài 36
 • Đọc hoặc tương tác theo Học liệu ôn bài mở rộng 1 Bài 36
 • Xem Video Bài nộp mẫu thuyết trình chủ đề Animals 8:49

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19664 Học viên 70 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
14 Đánh giá

86%

14%

0%

0%

0%

Nguyễn Thị Hồng Phương

hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay

Khúc Vân Linh

Tôi thấy tuyệt vời

🚀Nguyễn thị thu hiền🔥

Yeah!yeah! Học thật vui

Pham thi hien

khóa học rất vui

Nguyễn Thị Minh

CON TÔI HOC TIẾNG ANH CÓ HIÊU QUẢ NHỜ XƯ TRAM SOC CUA WORLD CON TÔI HOC CÓ TIẾNG BÔ LÊN TÔI CAM ƠN WOLD ĐÊN ĐÂY ĐA HÊT TÔI XIN DƯNG TAI ĐÂY

Nguyễn Viết Dũng

con co the thiet trinh tieng anh

trần kim ngân

khoá học rất có ích cho các em nhỏ

Hoa Trần

Rất tốt! Rất tuyệt vời!

Lê Thị Giang

Good I very like step 3

Trịnh thị Duyên

....................................

Khóa học liên quan

5SS | Thấu hiểu và Đồng hành cùng con chuyên sâu | Hiểu để Thương
WorldE Center
(0) 49 Học viên
6.000.000đ
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 3690 Học viên
STEP 2 - BÉ THÍCH ĐỌC TRUYỆN TIẾNG ANH
WorldE Center
(13) 3591 Học viên
STEP 4 - BÉ THÍCH THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 1478 Học viên
STEP 5 - BÉ KẾT NỐI TOÀN CẦU
WorldE Center
(4) 1474 Học viên
Thời lượng: 14 giờ 52 phút
Giáo trình: 304 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC