HỌC VIÊN ACELLUS NÊN ĐỌC SÁCH GÌ?

HỌC VIÊN ACELLUS NÊN ĐỌC SÁCH GÌ?

Các bạn đang học Acellus, hoặc các chương trình phổ thông hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên tạo thói quen đọc sách tiếng Anh, để giúp mở rộng kiến thức đồng thời phát triển kỹ năng đọc hiểu và tạo nền tảng vững chắc cho kỹ năng viết.

SÁCH KHOA HỌC

Một số bộ sách khoa học bằng tiếng Anh phù hợp với các bạn đang học Acellus:

SÁCH VĂN HỌC

Một số bộ sách văn học, tác phẩm hư cấu bằng tiếng Anh phù hợp với các bạn đang học Acellus:

Bài viết cùng danh mục