Bạn sẽ học được gì

Phần này giúp bố mẹ nộp bài cho bạn thứ hai

Giới thiệu khóa học

Khóa học này bao gồm 2 phần: nộp bài cho bé thứ 2 full 5 Steps + Zoom Step 4+5

Nội dung khóa học

 • Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính
 • Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại
 • Task 7 - Review Letters A-F
 • Task 14 - Review Letters G-L
 • Task 21 - Review Letters M-R
 • Task 28 - Review Letters S-X
 • Task 31 - Review Letters A-Z
 • Task 4 - Review Phonics ABC
 • Task 8 - Review Phonics DEF
 • Task 12 - Review Phonics GHI
 • Task 16 - Review Phonics JKL
 • Task 20 - Review Phonics MNO
 • Task 24 - Review Phonics PQR
 • Task 28 - Review Phonics STU
 • Task 32 - Review Phonics VWX
 • Task 35 - Review Phonics A-Z
 • Task 1 - AT
 • Task 2 - AM
 • Task 3 - AN
 • Task 4 - AD
 • Task 5 - AP
 • Task 6 - AG
 • Task 7 - Review Phonics A
 • Task 8 - OT
 • Task 9 - OG
 • Task 10 - OP
 • Task 11 - Review Phonics O
 • Task 12 - ET
 • Task 13 - EN
 • Task 14 - ED
 • Task 15 - Review Phonics E
 • Task 16 - IG
 • Task 17 - IT
 • Task 18 - IP
 • Task 19 - ID
 • Task 20 - IN
 • Task 21 - Review Phonics I
 • Task 22 - UG
 • Task 23 - UT
 • Task 24 - UN
 • Task 25 - Review Phonics U
 • Task 26 - QU/ CH/ SH/ TH/ TH/ NG
 • Task 27 - AI/ EE/ IGH/ OA/ OO
 • Task 28 - AR/ UR/ OI/ OR/ OW/ EAR
 • Task 29 - Review sounds
 • Task 30 - AIR/ S/ ER/ UE/ AY
 • Task 31 - OY/ IR/ IE/ WH/ PH/ EW
 • Task 32 - EA/ OE/ OR/ AW/ AU/ O
 • Task 33 - Review sounds
 • Task 34 - Sight words
 • Task 35 - Good Habits and Behaviors
 • Task 36 - Animals
 • Task 1 - Talking about your family
 • Task 2 - Colors
 • Task 3 - Daily Routines
 • Task 4 - How's the weather?
 • Task 5 - 4 seasons in a year
 • Task 6 - Days of the week
 • Task 7 - Hobbies and Interests
 • Task 8 - Feelings and Emotions
 • Task 9 - Jobs and Occupations
 • Task 10 - Body Parts
 • Task 11 - Health and Illnesses
 • Task 12 - Fruits and Vegetables
 • Task 1 - How to help your parents?
 • Task 2 - How to be a Good Student?
 • Task 3 - How do you make friends?
 • Task 4 - Can I learn English at home?
 • Task 5 - Healthy habits
 • Task 6 - How to overcome sadness?
 • Task 7 - What is your dream job when you grow up?
 • Task 8 - Introduce Vietnam to international friends

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3864 Học viên 6 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

5SS | Thấu hiểu và Đồng hành cùng con chuyên sâu | Hiểu để Thương
WorldE Center
(0) 4 Học viên
6.000.000đ
21 NGÀY CÙNG CON PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ TƯ DUY NGÔN NGỮ
WorldE Center
(0) 150 Học viên
Miễn phí
1.000.000đ
(-100%)
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 3248 Học viên
STEP 2 - BÉ THÍCH ĐỌC TRUYỆN TIẾNG ANH
WorldE Center
(13) 3139 Học viên
STEP 3 - BÉ THÍCH TƯƠNG TÁC TIẾNG ANH
WorldE Center
(14) 1353 Học viên
6.000.000đ 8.000.000đ -25%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 72 Bài giảng
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC