Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 06:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 06:46
 • Nộp bài 7 - Ôn tập 6 chữ cái A-F
 • Nộp bài 14 - Ôn tập 6 chữ cái G-L
 • Nộp bài 21 - Ôn tập 6 chữ cái M-R
 • Nộp bài 28 - Ôn tập 6 chữ cái S-X
 • Nộp bài 31 - Ôn tập 26 chữ cái A-Z
 • Nộp bài 4 - Ôn tập 3 âm ABC
 • Nộp bài 8 - Ôn tập 3 âm DEF
 • Nộp bài 12 - Ôn tập 3 âm GHI
 • Nộp bài 16 - Ôn tập 3 âm JKL
 • Nộp bài 20 - Ôn tập 3 âm MNO
 • Nộp bài 24 - Ôn tập 3 âm PQR
 • Nộp bài 28 - Ôn tập 3 âm STU
 • Nộp bài 32 - Ôn tập 3 âm VWX
 • Nộp bài 35 - Ôn tập 26 âm A-Z

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19572 Học viên 70 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Phạm Ngọc Bảo Hân 11t

ok....................................

Nguyễn Thị Tuyết

Khóa học rất hay và hữu ích cho các con. Cảm ơn worde nhiều ạ

Trần Thị Vân

Giáo viên chấm bài có trách nhiệm cao, động viên học viên học tập!

Khóa học liên quan

5SS | Thấu hiểu và Đồng hành cùng con chuyên sâu | Hiểu để Thương
WorldE Center
(0) 48 Học viên
6.000.000đ
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 3612 Học viên
STEP 2 - BÉ THÍCH ĐỌC TRUYỆN TIẾNG ANH
WorldE Center
(13) 3511 Học viên
STEP 3 - BÉ THÍCH TƯƠNG TÁC TIẾNG ANH
WorldE Center
(14) 1454 Học viên
STEP 4 - BÉ THÍCH THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 1463 Học viên
Thời lượng: 13 phút
Giáo trình: 16 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC