Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Nộp bài 7 - Ôn tập 6 chữ cái A-F
 • Nộp bài 14 - Ôn tập 6 chữ cái G-L
 • Nộp bài 21 - Ôn tập 6 chữ cái M-R
 • Nộp bài 28 - Ôn tập 6 chữ cái S-X
 • Nộp bài 31 - Ôn tập 26 chữ cái A-Z
 • Nộp bài 4 - Ôn tập 3 âm ABC
 • Nộp bài 8 - Ôn tập 3 âm DEF
 • Nộp bài 12 - Ôn tập 3 âm GHI
 • Nộp bài 16 - Ôn tập 3 âm JKL
 • Nộp bài 20 - Ôn tập 3 âm MNO
 • Nộp bài 24 - Ôn tập 3 âm PQR
 • Nộp bài 28 - Ôn tập 3 âm STU
 • Nộp bài 32 - Ôn tập 3 âm VWX
 • Nộp bài 35 - Ôn tập 26 âm A-Z

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3051 học viên 12 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
3 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Phạm Ngọc Bảo Hân 11t

ok....................................

Nguyễn Thị Tuyết

Khóa học rất hay và hữu ích cho các con. Cảm ơn worde nhiều ạ

Trần Thị Vân

Giáo viên chấm bài có trách nhiệm cao, động viên học viên học tập!

Khóa học liên quan

CHƯƠNG TRÌNH THẤU HIỂU VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CON (5SS)
WorldE Center
(4) 3080 học viên
Miễn phí
1.000.000đ
(-100%)
21 NGÀY CÙNG CON PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ TƯ DUY NGÔN NGỮ
WorldE Center
(0) 138 học viên
Miễn phí
1.000.000đ
(-100%)
EROBO1 - TẬP THÓI QUEN HỌC TẬP, NGHE TIẾNG ANH HẰNG NGÀY (tặng app erobo miễn phí với 3000 audio)
WorldE Center
(1) 478 học viên
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH (Không bán lẻ)
WorldE Center
(9) 2793 học viên
STEP 2 - BÉ THÍCH ĐỌC TRUYỆN TIẾNG ANH (Không bán lẻ)
WorldE Center
(13) 2691 học viên
Thời lượng: 13 phút
Giáo trình: 16 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC