Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 06:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 06:46
 • Nộp bài 1 - Đọc truyện âm AT và Lồng tiếng
 • Nộp bài 2 - Đọc truyện âm AM và Lồng tiếng
 • Nộp bài 3 - Đọc truyện âm AN và Lồng tiếng
 • Nộp bài 4 - Đọc truyện âm AD và Lồng tiếng
 • Nộp bài 5 - Đọc truyện âm AP và Lồng tiếng
 • Nộp bài 6 - Đọc truyện âm AG và Lồng tiếng
 • Nộp bài 7 - Đọc truyện nhóm âm A và Tương tác
 • Nộp bài 8 - Đọc truyện âm OT và Lồng tiếng
 • Nộp bài 9 - Đọc truyện âm OG và Lồng tiếng
 • Nộp bài 10 - Đọc truyện âm OP và Lồng tiếng
 • Nộp bài 11 - Đọc truyện nhóm âm O và Tương tác
 • Nộp bài 12 - Đọc truyện âm ET và Lồng tiếng
 • Nộp bài 13 - Đọc truyện âm EN và Lồng tiếng
 • Nộp bài 14 - Đọc truyện âm ED và Lồng tiếng
 • Nộp bài 15 - Đọc truyện nhóm âm E và Tương tác
 • Nộp bài 16 - Đọc truyện âm IG và Lồng tiếng
 • Nộp bài 17 - Đọc truyện âm IT và Lồng tiếng
 • Nộp bài 18 - Đọc truyện âm IP và Lồng tiếng
 • Nộp bài 19 - Đọc truyện âm ID và Lồng tiếng
 • Nộp bài 20 - Đọc truyện âm IN và Lồng tiếng
 • Nộp bài 21 - Đọc truyện nhóm âm I và Tương tác
 • Nộp bài 22 - Đọc truyện âm UG và Lồng tiếng
 • Nộp bài 23 - Đọc truyện âm UT và Lồng tiếng
 • Nộp bài 24 - Đọc truyện âm UN và Lồng tiếng
 • Nộp bài 25 - Đọc truyện nhóm âm U và Tương tác
 • Nộp bài 26 - Đọc truyện nhóm âm QU-CH-SH-TH-TH-NG + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 27 - Đọc truyện nhóm âm AI-EE-IGH-OA-OO + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 28 - Đọc truyện nhóm âm AR-UR-OI-OR-OW-EAR + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 29 - Đọc truyện ôn tập nhóm âm Bài 26-28 + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 30 - Đọc truyện nhóm âm AIR-S-ER-UE-AY + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 31 - Đọc truyện nhóm âm OY-IR-IE-WH-PH-EW + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 32 - Đọc truyện nhóm âm EA-OE-OR-AW-AU-O + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 33 - Đọc truyện ôn tập nhóm âm Bài 30-32 + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 34 - Đọc Sight words + Lồng tiếng + Tương tác
 • Nộp bài 35 - Đọc Sight words + Đọc truyện hoặc tương tác + Thuyết trình chủ đề Good Habits and Behaviors
 • Nộp bài 36 - Đọc Sight words + Đọc truyện hoặc tương tác + Thuyết trình chủ đề Animals
 • Nộp bài 1 - Thuyết trình chủ đề Talking about your family
 • Nộp bài 2 - Thuyết trình chủ đề Colors
 • Nộp bài 3 - Thuyết trình chủ đề Daily Routines
 • Nộp bài 4 - Thuyết trình chủ đề How's the weather?
 • Nộp bài 5 - Thuyết trình chủ đề Four seasons
 • Nộp bài 6 - Thuyết trình chủ đề Days of the week
 • Nộp bài 7 - Thuyết trình chủ đề Hobbies and Interests
 • Nộp bài 8 - Thuyết trình chủ đề Feelings and Emotions
 • Nộp bài 9 - Thuyết trình chủ đề Jobs and Occupations
 • Nộp bài 10 - Thuyết trình chủ đề Body Parts
 • Nộp bài 11 - Thuyết trình chủ đề Health and Illnesses
 • Nộp bài 12 - Thuyết trình chủ đề Fruits and Vegetables
 • Nộp bài 1 - Thuyết trình chủ đề How to help your parents?
 • Nộp bài 2 - Thuyết trình chủ đề How to be a good student?
 • Nộp bài 3 - Thuyết trình chủ đề How do you make friends?
 • Nộp bài 4 - Thuyết trình chủ đề Solar system
 • Nộp bài 5 - Thuyết trình chủ đề Healthy habits
 • Nộp bài 6 - Thuyết trình chủ đề Life cycle
 • Nộp bài 7 - Thuyết trình chủ đề What is your dream job?
 • Nộp bài 8 - Thuyết trình chủ đề Introduce Vietnam to international friends

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19572 Học viên 70 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Thị Chung

Không biết nói gì hơn ngoài 2 từ TUYỆT VỜI

Khóa học liên quan

5SS | Thấu hiểu và Đồng hành cùng con chuyên sâu | Hiểu để Thương
WorldE Center
(0) 48 Học viên
6.000.000đ
STEP 1 - BÉ YÊU THÍCH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 3612 Học viên
STEP 2 - BÉ THÍCH ĐỌC TRUYỆN TIẾNG ANH
WorldE Center
(13) 3511 Học viên
STEP 3 - BÉ THÍCH TƯƠNG TÁC TIẾNG ANH
WorldE Center
(14) 1454 Học viên
STEP 4 - BÉ THÍCH THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
WorldE Center
(9) 1463 Học viên
Thời lượng: 13 phút
Giáo trình: 72 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC