WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 3 WEEK 25–36

WorldE Center
0 Đánh giá 14 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 4 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Anh văn; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Con thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài họcCon tích lũy đủ kiến thức để học lớp 5 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 4 được soạn theo khung chương trình lớp 4 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần.

Nội dung khóa học

 • Grade 4 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Print All Assignments
 • Print Lesson Manuals
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:58
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 01:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 01:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 04:46
 • Xem Video Hướng dẫn viết trên Acellus 17:53
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 06:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 06:46
 • 🎯 Language Arts/Reading - Living in Space - Persuasive Writing
 • Math - Practice Reading a Bar Graph
 • Science - The Sun and Water Cycle Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting The Sun and Water Cycle
 • Social Studies - California, Oregon, Hawaii Fun Page
 • Week 25 Turn In
 • 🔑Week 25 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Superpowers - Narrative Writing
 • Math - Basic Geometry
 • Science - Modeling Moon Phases
 • Social Studies - Map of U.S. Rivers
 • Week 26 Turn In
 • 🔑Week 26 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 23-24
 • 🎯 Math - Measuring Angles
 • Science - Patterns on Earth Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Patterns on Earth
 • Social Studies - United States By Region – Pacific West
 • Week 27 Turn In
 • 🔑Week 27 Answer key
 • Language Arts/Reading - Use Adverbs
 • Math - Symmetrical Shapes
 • Science - Environment Dioram
 • Social Studies - The American West Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting The American West
 • Week 28 Turn In
 • 🔑Week 28 Answer key
 • Language Arts/Reading - Ordering Adjectives
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 25-26
 • Math - Area and Perimeter
 • Science - Changes in Food Webs
 • Week 29 Turn In
 • 🔑Week 29 Answer key
 • Language Arts/Reading - When, Where, and Why Relative Adverbs
 • Math - Units of Measurement
 • Science - The Food Chain
 • Science - Food Web Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Food Web
 • Social Studies - Women in History: Annie Oakley
 • Week 30 Turn In
 • 🔑Week 30 Answer key
 • Language Arts/Reading - Understanding Cause and Effect
 • Language Arts/Reading - Dream Poetry-Narrative Writing
 • 🎯 Math - Measurement Unit Conversion
 • Science - Environments Support Life
 • Social Studies - The Lincoln Memorial
 • Week 31 Turn In
 • 🔑Week 31 Answer key
 • Language Arts/Reading - Basic Punctuation Review
 • Language Arts/Reading - Identifying and Using Imagery
 • Math - Measurement Applications
 • Science - Structures and Functions Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Structures and Functions
 • Social Studies - United States Landmarks
 • Week 32 Turn In
 • 🔑Week 32 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 27-28
 • 🎯 Math - Time
 • Science - Animal Structures and Functions
 • Social Studies - U.S. famous landmarks Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting U.S. famous landmarks
 • Week 33 Turn In
 • 🔑Week 33 Answer key
 • Language Arts/Reading - Using Relative Pronouns
 • Language Arts/Reading - Using Commas Correctly
 • Math - Money
 • Science - Traits and Behaviors
 • Science - Traits and Learned Behavior Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Traits and Learned Behavior
 • Week 34 Turn In
 • 🔑Week 34 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 29-30
 • Math - Intro to Probability
 • Science - Life Cycles
 • Social Studies - Great Wall of China
 • Week 35 Turn In
 • 🔑Week 35 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Using Progressive Verb Tenses
 • Math - Measuring Time
 • Science - Which Part Are You Eating
 • Science - Life Cycles Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Life Cycles
 • Social Studies - History of the Guitar
 • Week 36 Turn In
 • 🔑Week 36 Answer key

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3864 Học viên 6 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 9 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 9 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 11 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 16 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 2 WEEK 13–24
WorldE Center
(0) 14 Học viên
3.000.000đ
3.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 27 phút
Giáo trình: 98 Bài giảng
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC