WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 1 WEEK 1-12

WorldE Center
0 Đánh giá 54 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 1 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh: con học về bảng chữ cái, phonis âm đơn và âm đôi, đọc và tóm tắt nội dung câu chuyện, cách viết thư, viết báo cáo khoa học
 • Môn Math - Toán: Con học về phép tính
 • Môn Science - Khoa học: con học cách phân biệt giữa cá thể sống và vật thể không có sự sống, kiến thức về vòng đời của động vật, thực vật, cấu tạo của cây, vòng đời sự sống, các nguồn năng lượng, các hình thức tái tạo - tái sử dụng năng lượng, công nghệ, các dạng máy móc đơn giản
 • Môn Social Studies - Xã hội học: con học về gia đình, nhà trường, cách sử dụng lịch, bản đồ và cách chỉ dẫn đường, đèn tín hiệu và an toàn giao thông, nhu cầu thiết yếu và mong muốn, tiết kiệm và chi tiêu, lịch sử nước Mỹ...
 • Con sẽ được thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con sẽ được zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài học
 • Con tích lũy đủ kiến thức để học lớp 2 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 1 được soạn theo khung chương trình lớp 1 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần.

Nội dung khóa học

 • Grade 1 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Game Letter Roll Reading
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:58
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • 🎯All About Me Report
 • Math - Number Words to 10
 • Math - Number Words to 20
 • Science - Explore Flower Identification Chart
 • Week 1 Turn In
 • 🔑Week 1 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling Letter Sounds
 • Math - Ordinal Numbers
 • Math - Ordering Numbers to 20
 • Science - Exercise Living and Nonliving Things
 • Social Studies - Exercise Groups
 • Week 2 Turn In
 • 🔑Week 2 Answer Key
 • Language Arts/Reading - Writing Alphabet
 • Language Arts/Reading - Game Alphabet
 • Math - The Equal Sign
 • Science - Living and Nonliving Things Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Living and Nonliving Things
 • Week 3 Turn In
 • 🔑Week 3 Answer Key
 • Language Arts/Reading - Writing Grammar & Punctuation
 • Math - Addition Sentences
 • Science - Explore Bug Identification Chart
 • Social Studies - We Go to School Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting We Go to School
 • Week 4 Turn In
 • 🔑Week 4 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Writing Statements
 • Math - Using a Number Line to Count On
 • Science - Exercise Animal Habitats
 • Social Studies - Home and School Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Home and School
 • Week 5 Turn In
 • 🔑Week 5 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Writing Questions
 • Math - Vertical Addition Sentences
 • Science - Animal Habitats Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Animal Habitats
 • Social Studies - Exercise Families
 • Week 6 Turn In
 • 🔑Week 6 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Writing Exclamations
 • Math - Subtraction Stories
 • Science - Exercise Plant Parts
 • Social Studies - Using a Calendar Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Using a Calendar
 • Week 7 Turn In
 • 🔑Week 7 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling Short vowel sounds A and I
 • Math - Vertical Subtraction Sentences
 • Science - Exercise Animal Home
 • Social Studies - What is a Timeline?
 • Week 8 Turn In
 • 🔑Week 8 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 1-2
 • Math - Related Math Sentences
 • Science - Plant Parts Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Plant Parts
 • Social Studies - I'm a Good Citizen
 • Week 9 Turn In
 • 🔑Week 9 Answer Key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Narrative 1 and 2
 • Language Arts/Reading - Game Short O Words
 • Math - Domino Number Sentences
 • Science - Exercise Life Cycles
 • Week 10 Turn In
 • 🔑Week 10 Answer Key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 3-4
 • Math - Grouping - Least to Greatest
 • Science - The Life Cycle of a Butterfly 2:15
 • Science - Life Cycles Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Life Cycles
 • Social Studies - Celebrate! Father's Day
 • Week 11 Turn In
 • 🔑Week 11 Answer Key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Short vowel sounds E and U
 • Math - Greater Than and Less Than
 • Science - Growing Plants 1:54
 • Science - Experiment Plant Grow
 • Social Studies - Parking Lot Signs
 • Week 12 Turn In
 • 🔑Week 12 Answer Key

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19957 Học viên 70 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 48 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 45 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 60 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 52 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 53 Học viên
3.000.000đ
3.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 13 phút
Giáo trình: 93 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC