WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 2 WEEK 13–24

WorldE Center
0 Đánh giá 30 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 4 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Anh văn; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Con thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài họcCon tích lũy đủ kiến thức để học lớp 5 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 4 được soạn theo khung chương trình lớp 4 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần.

Nội dung khóa học

 • Grade 4 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:58
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn viết trên Acellus 17:53
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • 🎯 Language Arts/Reading - Best or Worst Day-Narrative Writing
 • Language Arts/Reading - Writing in Past, Present, and Future Tense
 • 🎯 Math - Multiplication: Regrouping
 • Science - Exploring Force with Simple Machines Experiment
 • Social Studies - Florida, Kentucky, Louisiana Fun Page
 • Week 13 Turn In
 • 🔑Week 13 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 11-12
 • Language Arts/Reading - Creating a Timeline
 • Math - Divisibility Rules
 • Science - Forces Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Forces
 • Social Studies - Effects of the Civil War
 • Week 14 Turn In
 • 🔑Week 14 Answer key
 • Language Arts/Reading - Fact vs. Opinion Sort
 • Math - Prime Numbers
 • Science - Investigating Plant Growth Experiment
 • Social Studies - The American Southeast Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting The American Southeast
 • Week 15 Turn In
 • 🔑Week 15 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 13-14
 • Math - Division with Remainders
 • Science - Properties of Soil Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Properties of Soil
 • Social Studies - United States By Region - Southeast
 • Week 16 Turn In
 • 🔑Week 16 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Radio Broadcast - Narrative Writing
 • 🎯 Math - Long Division With Partial Quotients
 • Science - Representing Slow Changes Experiment
 • Week 17 Turn In
 • 🔑Week 17 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 15-16
 • Math - Divide in Real Life
 • Science - Changes to Land Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Changes to Land
 • Week 18 Turn In
 • 🔑Week 18 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Dream Vacation - Informative Writing
 • Math - One Step Equation
 • Science - Earth Rocks
 • Social Studies - United States By Region - Midwest
 • Week 19 Turn In
 • 🔑Week 19 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Making Generalizations
 • 🎯 Language Arts/Reading - Compound and Complex Sentence Review
 • Math - Sequences and Tables
 • Science - Renewable and Nonrenewable Resources
 • Science - Resources Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Resources
 • Week 20 Turn In
 • 🔑Week 20 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 17-18
 • 🎯 Language Arts/Reading - Policy Letter-Persuasive Writing
 • Math - Comparing Fractions
 • Social Studies - The American Midwest Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting The American Midwest
 • Week 21 Turn In
 • 🔑Week 21 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Who Inspires You - Narrative Writing
 • 🎯 Math - Adding and Subtracting Fractions
 • Science - Heat Waves
 • Social Studies - United States By Region - Southwest
 • Week 22 Turn In
 • 🔑Week 22 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 19-20
 • Math - Fraction Math
 • Science - Knowing Weather
 • Science - Weather Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Weather
 • Social Studies - The American Southwest Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting The American Southwest
 • Week 23 Turn In
 • 🔑Week 23 Answer key
 • Language Arts/Reading - Auxiliary Verbs-The Verbs that Help
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 21-22
 • Math - Visual Representations of Data
 • Science - What Is the Water Cycle?
 • Social Studies - Skill: Reading a Time Zone Map
 • Week 24 Turn In
 • 🔑Week 24 Answer key

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19956 Học viên 70 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 54 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 48 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 45 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 59 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 52 Học viên
3.000.000đ
3.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 27 phút
Giáo trình: 94 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC