WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 1 WEEK 1-12

WorldE Center
0 Đánh giá 16 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 4 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Anh văn; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Con thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài họcCon tích lũy đủ kiến thức để học lớp 5 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 4 được soạn theo khung chương trình lớp 4 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần

Nội dung khóa học

 • Grade 4 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Print All Assignments
 • Print Lesson Manuals
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:58
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 01:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 01:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 04:46
 • Xem Video Hướng dẫn viết trên Acellus 17:53
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 06:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 06:46
 • Language Arts/Reading - Reading Check
 • Math - Place Value Expand Form
 • Science - Physical Properties of Matter Experiment
 • 🔑Week 1 Answer key
 • 🎯️Language Arts/Reading - Spelling 1-2
 • Math - Place Value Number Challenge
 • Math - Practice Rounding
 • Science - Physical Change vs Chemical Change
 • Social Studies - Topography
 • Week 2 Turn In
 • 🔑Week 2 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - First Day LetterNarrative Writing
 • Math - Decimals Compare and Round
 • Science - Classifying Matter Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Classifying Matter
 • Week 3 Turn In
 • 🔑Week 3 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Favorite School Event - Persuasive Writing
 • Language Arts/Reading - Sight Word Check
 • Math - Place Value Money
 • Social Studies - Goverment
 • Week 4 Turn In
 • 🔑Week 4 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 3-4
 • Language Arts/Reading - Synonym and Antonym Match
 • Math - Converting Fractions and Decimals
 • Science - Mixtures Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Mixtures
 • Social Studies - Why Do Citizens Vote?
 • Week 5 Turn In
 • 🔑Week 5 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Expert Topic-Informative Writing
 • Language Arts/Reading - Identifying Sentence Types
 • Math - Mixed Numbers
 • Social Studies - Branches of the U.S. government
 • Week 6 Turn In
 • 🔑Week 6 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 5-6
 • Language Arts/Reading - Cause and effect
 • Math - Fraction Model
 • Social Studies - Map: Regions of the United States
 • Week 7 Turn In
 • 🔑Week 7 Answer key
 • Language Arts/Reading - Comprehension Passage
 • Language Arts/Reading - Using Quotations Correctly
 • Math - Subtraction with Regrouping
 • Science - Investigating Sound Experiment
 • Social Studies - The American Government Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting The American government
 • Week 8 Turn In
 • 🔑Week 8 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Importance of Books - Persuasive Writing
 • Language Arts/Reading - Cause and effect
 • Math - Mixed Fraction Subtraction
 • Science - Forms of Energy Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Forms of Energy
 • Social Studies - Maine, Vermont, New Hampshire Fun Page
 • Week 9 Turn In
 • 🔑Week 9 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 7-8
 • Language Arts/Reading - Cause and effect
 • Math - Multiplying Using Area Models
 • Science - All About Circuits
 • Social Studies - The American Northeast Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting The American Northeast
 • Week 10 Turn In
 • 🔑Week 10 Answer key
 • Language Arts/Reading - Making Inferences
 • Language Arts/Reading - Beach Ball Summary
 • Math - Multiplication Crossword Puzzle
 • Science - Electricity, Conductors, and Insulators Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Electricity, Conductors, and Insulators
 • Social Studies - Massachusetts, Connecticut, Rhode Island Fun Page
 • Week 11 Turn In
 • 🔑Week 11 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 9-10
 • 🎯 Language Arts/Reading - Using Concrete and Sensory Words
 • Math - Multiply 2-3 digits factors
 • Science - Balanced and Unbalanced Forces Experiment
 • Week 12 Turn In
 • 🔑Week 12 Answer key

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3864 Học viên 6 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 9 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 9 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 11 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 2 WEEK 13–24
WorldE Center
(0) 14 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 3 WEEK 25–36
WorldE Center
(0) 14 Học viên
3.000.000đ
3.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 27 phút
Giáo trình: 94 Bài giảng
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC