WORLDE GRADE 1

WorldE Center
0 Đánh giá 42 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 1 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh: con học về bảng chữ cái, phonis âm đơn và âm đôi, đọc và tóm tắt nội dung câu chuyện, cách viết thư, viết báo cáo khoa học
 • Môn Math - Toán: Con học về phép tính
 • Môn Science - Khoa học: con học cách phân biệt giữa cá thể sống và vật thể không có sự sống, kiến thức về vòng đời của động vật, thực vật, cấu tạo của cây, vòng đời sự sống, các nguồn năng lượng, các hình thức tái tạo - tái sử dụng năng lượng, công nghệ, các dạng máy móc đơn giản
 • Môn Social Studies - Xã hội học: con học về gia đình, nhà trường, cách sử dụng lịch, bản đồ và cách chỉ dẫn đường, đèn tín hiệu và an toàn giao thông, nhu cầu thiết yếu và mong muốn, tiết kiệm và chi tiêu, lịch sử nước Mỹ...
 • Con sẽ được thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con sẽ được zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài học
 • Con tích lũy đủ kiến thức để học lớp 2 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 1 được soạn theo khung chương trình lớp 1 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần.

Nội dung khóa học

 • Grade 1 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Game Letter Roll Reading
 • Print All Assignments
 • Print Lesson Manuals
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:16
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • 🎯 All About Me Report
 • Language Arts/Reading - Book: Just Like Bob
 • Math - Number Words to 10
 • Math - Number Words to 20
 • Science - Explore Flower Identification Chart
 • Week 1 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Letter Sounds
 • Math - Ordinal Numbers
 • Math - Ordering Numbers to 20
 • Science - Exercise Living and Nonliving Things
 • Social Studies - Exercise Groups
 • Week 2 Turn In
 • Language Arts/Reading - Writing Alphabet
 • Language Arts/Reading - Game Alphabet
 • Math - The Equal Sign
 • Science - Living and Nonliving Things Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Living and Nonliving Things
 • Week 3 Turn In
 • Language Arts/Reading - Writing Statements, Questions, Exclamations
 • Math - Addition Sentences
 • Science - Explore Bug Identification Chart
 • Social Studies - We Go to School Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting We Go to School
 • Week 4 Turn In
 • Language Arts/Reading - Writing Grammar and Punctuation
 • Math - Using a Number Line to Count On
 • Science - Exercise Animal Habitats
 • Social Studies - Home and School Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Home and School
 • Week 5 Turn In
 • Language Arts/Reading - Book: A Day at School
 • Language Arts/Reading - Book: The Tea Party
 • Math - Vertical Addition Sentences
 • Science - Animal Habitats Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Animal Habitats
 • Social Studies - Exercise Families
 • Week 6 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 1-2
 • Math - Subtraction Stories
 • Science - Exercise Plant Parts
 • Social Studies - Using a Calendar Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Using a Calendar
 • Week 7 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Short vowel sounds A and I
 • Math - Vertical Subtraction Sentences
 • Science - Exercise Animal Home
 • Social Studies - What is a Timeline?
 • Week 8 Turn In
 • Language Arts/Reading - Spelling 3
 • Math - Related Math Sentences
 • Science - Plant Parts Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Plant Parts
 • Week 9 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Narrative 1 and 2
 • Language Arts/Reading - Game Short O Words
 • Math - Domino Number Sentences
 • Science - Exercise Life Cycles
 • Week 10 Turn In
 • Language Arts/Reading - Spelling 4-5
 • Math - Grouping - Least to Greatest
 • Science - The Life Cycle of a Butterfly 02:15
 • Science - Life Cycles Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Life Cycles
 • Week 11 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Short vowel sounds E and U
 • Math - Greater Than and Less Than
 • Science - Growing Plants 01:54
 • Science - Experiment Plant Grow
 • Week 12 Turn In
 • Language Arts/Reading - Game Rhyming Word
 • Math - Sorting and Classifying
 • Science - Exercise Water Cycle
 • Social Studies - Signs and Safety Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Signs and Safety
 • Week 13 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 6-8
 • Math - Bar Graphs
 • Science - Experiment Germinating Seeds
 • Week 14 Turn In
 • Language Arts/Reading - Spelling 9
 • Math - Experiment Bar Graphs
 • Science - Water Cycle Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Water Cycle
 • Social Studies - Community Helpers 01:33
 • Week 15 Turn In
 • Language Arts/Reading - Proper Nouns
 • Math - Inches and Centimeters
 • Science - Writing About Seasons
 • Social Studies - Map and Directions Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Map and directions
 • Week 16 Turn In
 • Language Arts/Reading - Who Is Telling the Story?
 • Math - Practice Measuring
 • 🎯 Science - Creative Writing About Seasons
 • 🎯 Social Studies - Presenting Rural, Suburban and Urban
 • Week 17 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Book Report
 • Math - Drawing Plane Figures
 • Science - Experiment Windsock Project
 • Science - The Four Seasons 01:33
 • Science - Seasons Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Seasons
 • Week 18 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 10-11
 • Math - Building New Shapes
 • Science - Writing About Planets
 • Social Studies - Exercise Needs and Wants
 • Week 19 Turn In
 • Math - Halves
 • Science - Experiment Make your own Sundial
 • Social Studies - Needs and Wants Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Needs and Wants
 • Week 20 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 12
 • Math - Pictorial Patterns
 • Science - Earth Yay! 09:10
 • Science - All About Our Solar System 02:37
 • Science - Solar System Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Solar System
 • Social Studies - Exercise Goods and Services
 • Week 21 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Report
 • Math - Patterns on the Go
 • Science - Writing About Matters
 • Social Studies - Saving and Spending Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Saving and Spending
 • Week 22 Turn In
 • Language Arts/Reading - Research Writing
 • Math - Telling Time Story 01:29
 • Math - Telling Time
 • Science - How To Make Bouncy Egg 01:20
 • Science - Experiment Design Challenge: Glowing Bouncy Egg
 • Social Studies - Consumers, Goods and Services Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Consumers, Goods and Services
 • Week 23 Turn In
 • Language Arts/Reading - Spelling 13-14
 • Math - Recognizing Day and Night
 • Science - Solids, Liquids, and Gases Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Solids, Liquids, and Gases
 • Week 24 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 15-17
 • Math - Following Directions
 • Science - Experiment Salt Water Density
 • Week 25 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 18-19
 • Math - Map Reading
 • Science - Experiment Sound 1
 • Week 26 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Retell a Story
 • Language Arts/Reading - Using Adverbs
 • Math - Reading a Map
 • Science - Experiment Sound 2
 • Week 27 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 20-21
 • Language Arts/Reading - Reading Poetry
 • Math - Story Problems
 • Social Studies - All About Transportation
 • Week 28 Turn In
 • Language Arts/Reading - Writing Poetry
 • Language Arts/Reading - Write About a Holiday
 • Science - Experiment Light Observation and Investigation
 • Social Studies - Transportation Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Transportation
 • Week 29 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Letter 1
 • Language Arts/Reading - ABC Order
 • Math - Hundreds Chart Challenge
 • Science - Experiment Light and Shadow
 • Week 30 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 22-24
 • Math - Place Value
 • Science - Experiment Fossils and Coal Formation
 • Week 31 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Letter 2
 • Math - Counting Money
 • Science - Energy: Fuel, Electricity Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Energy: Fuel, Electricity
 • Social Studies - National Symbols
 • Week 32 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write an Informative Report
 • Math - Shopping with Daddy
 • Science - Experiment Engineering and Design
 • Week 33 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling 25-27
 • Language Arts/Reading - Picture Comprehension
 • Math - Word Problems
 • Science - Experiment Simple Drums
 • Week 34 Turn In
 • Language Arts/Reading - Spelling 28-29
 • Language Arts/Reading - Main Idea of a Story
 • Math - Word Problems 2
 • Science - Technology and Simple Machines Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Technology and Simple Machines
 • Week 35 Turn In
 • Math - Adding Tens and Ones
 • Science - Experiment Wheels and Axles
 • 🎯 Social Studies - Experiment Collect and Represent Data
 • Week 36 Turn In

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3864 Học viên 6 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 9 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 9 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 6 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 11 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 16 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 4 TRIMESTER 2 WEEK 13–24
WorldE Center
(0) 14 Học viên
3.000.000đ
8.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 30 phút
Giáo trình: 211 Bài giảng
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC