Card image cap
HỌC TIẾNG ANH THEO LỘ TRÌNH 5 BƯỚC CỦA WORLDE

HỌC TIẾNG ANH THEO LỘ TRÌNH 5 BƯỚC CỦA WORLDE (WORLDE 5 STEPS OF ENGLISH) Trẻ em 3-10 tuổi học lộ trình 5 STEPS OF ENGLISH trong vòng 1-2 năm. Sau khi tốt nghiệp, các con tự tin có nền tảng tiếng Anh căn bản tốt để học chương trình phổ thông Mỹ như Acellus, Abeka, Brain Pop...

Card image cap
CHIA SẺ VỀ VIỆC GIÚP CON TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ

Nếu mỗi tuần bạn cho con đi học trung tâm TA 3 buổi, mỗi buổi 2h thì tổng lại cũng chỉ được 6h, quá ít để mang lại hiệu quả. Nếu cho con tự học ở nhà, chỉ cần mỗi ngày con học 1h (bằng thời gian đưa đón) thì đã được 7h mỗi tuần. Muốn con nghe nói tốt 1 ngôn ngữ, con cần được sống trong môi trường ngôn ngữ đó hàng ngày. Vậy trừ các bạn học trường quốc tế, tự học tại nhà là giải pháp khả thi nhất xét về mặt thời gian. Bạn có thể chủ động cho con nghe TA cả ngày, xem phim, nghe nhạc TA, mở giờ nào cũng được.