Card image cap
General Educational Development (GED) là Chứng chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp PTTH của Mỹ, được đa số các trường đại học và cao đẳng Mỹ chấp nhận

General Educational Development (GED) là Chứng chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp PTTH của Mỹ, được đa số các trường đại học và cao đẳng Mỹ chấp nhận. Bạn nào đủ 16 tuổi có thể đăng ký dự thi trực tuyến trên trang https://ged.com hoặc tìm địa điểm thi tại Sài Gòn, Hà Nội.

Card image cap
TẠO ĐỘNG LỰC CHO CON NHƯ THẾ NÀO?

Động lực là nguyên nhân của hành động. Có hai loại động lực: động lực nội tại và động lực do sự tác động bên ngoài.