Card image cap
TẠO ĐỘNG LỰC CHO CON NHƯ THẾ NÀO?

Động lực là nguyên nhân của hành động. Có hai loại động lực: động lực nội tại và động lực do sự tác động bên ngoài.

Card image cap
KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH CÓ GIÚP CON TỰ HỌC TIẾNG ANH ĐƯỢC KHÔNG?

Không biết tiếng Anh có giúp con tự học tiếng Anh được không? Chưa có kinh nghiệm, hiểu biết gì có giúp con tự học được không?